01
06

กิจกรรมเร็วๆ นี้

 • หลักสูตรที่เปิดสอน

  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเล็งเห็นถึงความสำคัญ...

 • นานาชาติแสตมฟอร์ด

  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเล็งเห็นถึงความสำคัญ...

03

เครือข่ายระดับโลก

04

บรรยากาศแสตมฟอร์ด

05

คุณภาพและการรับรอง

10
 • MBA IT

  ด้วยหลักสูตรตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

 • MBA IT

  ด้วยหลักสูตรตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

 • MBA IT

  ด้วยหลักสูตรตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

07

ข่าวสารและกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดที่มีการจัดการเรียนการสอน 3 เทอม

July 5th, 2012
08

Success Stories

Stamford Student

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีเครือข่ายนานาชาติของนักศึกษาและคณาจารย์เพื่อเตรียมพร้อมรับความสำเร็จในอนาคตให้กับนักศึกษา

อ่านต่อ
09

Student Life

The Stamford Family Community of Friendship

นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการและภาคปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสู่การทำงานในอนาคต

อ่านต่อ
11