Good Guy bad Guy
Good Guy bad Guy

15/10/53
งานสัมมนาโครงการพัฒนาการตลาดเครือข่ายฯ
Good Guy bad Guy
เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาโครงการพัฒนาการตลาดเครือข่ายและสร้างการเชื่อมโยงธุรกิจโลจิสติกส์
27/09/53
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - มจธ.
Good Guy bad Guy
ณ ห้องประชุมใหญ่กระทรวงพาณิชย์ รศ.ดร.วนิดา พวกุล รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจไทยระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
7/09/53
จัดอบรมเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์
Good Guy bad Guy
เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2553 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์
15/10/53
งานสัมมนาโครงการพัฒนาการตลาดเครือข่ายฯ
Good Guy bad Guy
เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ ห้องแกรนดรัชดาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาโครงการพัฒนาการตลาดเครือข่ายและสร้างการเชื่อมโยงธุรกิจโลจิสติกส์
4/08/2010
Transport Journal
Good Guy bad Guy
การลดปริมาณการขนส่งสินค้าทางถนน | 4/08/2010
ประเด็นโลจิสติกส์ทางการค้าของประเทศไทย | 4/08/2010
แนวทางในการรับมือของภาคธุรกิจ กับปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน | 21/07/2010
ทำความเข้าใจกับสาเหตุของ โอเวอร์สต็อก (ตอนที่ 2) | 14/07/2010
22/09/2010
Business Corner | Posttoday
Good Guy bad Guy
วีธีการเลือก ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบมืออาชีพ | 22/09/2010
แนวโน้มตลาดและการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ไทยฯ I 15/09/2010
กลยุทธ์การเอาต์ซอร์ส (Outsource) | 17/08/2010
หลักการ “3 Cs” ของการบริหารจัดการซัพพลายเชน | 8/08/2010
27/08/2010
Logistics Insight | มติชน
Good Guy bad Guy
สัญญาณอันตราย เมื่อบริษัทขาดการจัดการโลจิสติกส์ | 27/08/2010
บริษัทบริหารจัดการซัพพลายเชน เรื่องอะไรกัน | 18/08/2010
หัวใจ “4 Ss” สำหรับการเริ่มต้นบริหารจัดการซัพพลายเชน | 10/08/2010
“8 Best Practices” สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า | 4/08/2010